Skip to main content
home-page

Lopende inspraaktrajecten

8
0

Je kan op dit moment mee nadenken over volgende projecten:

Willekeurig
Populair
Recent
Bauduinplein Smeermaas
Het gemeentebestuur wil graag het Bauduinplein vergroenen en ontharden. Groen en aangenaam klimaat met ruimte voor groen, speel- en ontmoetingsruimte. Meer info www.destemvanl.be/bauduinplein
De Stem van L
0 0
lees meer
Herbestemming site sporthal Veldwezelt
De gemeente zet in op kernversterking van de dorpen, gecombineerd met veel (openbaar) groen en het vrijwaren van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een maximaal behoud van onverharde oppervlaktes en op onthardingsprojecten van verharde oppervlaktes. Het project ‘herbestemming site sporthal Veldwezelt’ is één van deze acties in ons meerjarenplan 2020-2025. De gemeente Lanaken heeft de keuze gemaakt om de sporthal te slopen en wenst een inspirerende inrichtingsvisie op te maken voor het gebied aan de Omstraat. Men wil vooral inzetten op het ontharden en vergroenen van het de site. Vanuit een participatietraject “de Stem van L” in 2021, zijn er verschillende voorstellen naar voren gekomen zoals het maken van een tiny forest. Het vergroenen van de site is het uitgangspunt.  Ga naar de projectpagina
De Stem van L
0 0
lees meer
Onderzoek Burgerparticipatie
Doe mee met het onderzoek Burgerparticipatie! In de komende periode zullen we heel wat beleidskeuzes moeten maken. Als bestuur willen we je vaak betrekken bij onze beslissingsprocessen. Om dat goed te doen, moeten we weten hoe jij als inwoner tegenover burgerparticipatie staat. Daarom starten we met dit korte onderzoek zodat ook jij op een snelle en efficiënte manier je mening kan geven. Waarom een onderzoek? Via de bevraging kan jij als inwoner in alle anonimiteit je mening kan geven. Op basis van dit onderzoek krijgen we een beter zicht op de behoeften van onze inwoner inzake burgerparticipatie en kunnen we het beleid om burgers te betrekken bij onze projecten en ons participatieplatform dat we daarvoor inzetten verbeteren.  Op die manier willen we onze manier van werken beter afstemmen op jouw noden en wensen en willen we onze inwoners meer en beter betrekken. Hoe werkt het? Enquêtes werden ingevuld door de inwoners.   Resultaat? Uiteraard doen we iets met de resultaten die hieruit komen. We engageren ons ze te gebruiken om onze aanpak als we burgerparticipatie opzetten te verbeteren en we zullen de resultaten van het onderzoek snel publiceren via onze kanalen.  Aanpak We werken voor dit onderzoek samen met onderzoeksbureau Indiville en veldwerkbureau Bpact. Zij staan garant voor ieders privacy en de kwaliteit van aanpak. Deelnemen is steeds anoniem. Nog vragen? Graag nog wat extra info? Kijk op www.destemvanl.be.
0 0
lees meer
Resultaten Doe meter - Wat vind jij als vereniging echt belangrijk?
Als gemeente willen we dicht bij onze burgers, verenigingen en vrijwilligers staan. We willen werken aan een beter beleid voor verenigingen en hun leden/vrijwilligers.Daarom doet gemeente Lanaken mee met de Nationale DOE-meter, een onderzoek naar engagement, vrijwilligerswerk en verenigingen. Zo willen we te weten komen wat al goed gaat, maar ook wat er nog verbeterd kan worden en waar er nood aan is. Doe tussen 15 november en 15 december 2022 mee met het onderzoek!   Ga naar de resultaten van project Doe-meter
De Stem van L
0 0
lees meer
Adviesraden
In onze gemeente zijn er 6 adviesraden die elk een specifiek thema bespreken. Geëngageerde inwoners zijn lid van deze adviesraden en maken deel uit van de vergadering. Ook op dit platform worden thema's van de adviesraden bevraagd.Ga naar adviesraden
De Stem van L.
0 0
lees meer
Rioleringswerken Neerharen
In Neerharen wordt er werkt gemaakt van een ‘gescheiden rioleringsstelsel’ in de Ladderstraat, Geulerweg, Kasteelstraat, Paalsteenlaan, Nieuwe Ervenstraat en de Kapelhofstraat. Ga naar het project Rioleringswerken Neerharen
De Stem van L
0 0
lees meer
L budget 2023 - Briegden, Lanaken, Smeermaas en Veldwezelt   
Het is eindelijk zover! Je kan nu al je ideeën indienen voor Briegden, Smeermaas, Lanaken of Veldwezelt.  We dromen allemaal wel eens van een mooier Lanaken. Heb jij een goed idee om het leven in je buurt of onze gemeente nog aangenamer te maken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Dankzij het L-budget kan je jouw idee ook écht waarmaken. Ga naar de projectpagina
De Stem van L
0 0
lees meer
Heraanleg Houterstraat Gellik
Het bestuur wil graag de Houterstraat heraanleggen. Er een mooie groene straat van maken, met nieuwe voetpaden, fietssuggestiestroken en snelheidremmende maatregelen waaronder een rotonde. De bewoners van de Houterstraat beslissen of de heraanleg nu zal plaatsvinden of dat er gewacht wordt totdat Fluvius ook een nieuwe riolering aanlegt.  Ga naar het project
De Stem van L
0 0
lees meer