Skip to main content
home-page

L budget 2023

Volg de projecten

Lopende projecten

Projecten

Adviesraden

Ontdek ze hier

Mooie score voor Lanaken in de Gemeente-Stadsmonitor

26-01-2024

Liefst 77% van onze inwoners is tevreden over onze gemeente Lanaken en liefst 84 % spreek zich positief uit over de buurt. Hiermee scoren we een pak beter in vergelijking met de gemiddelde gemeente in Vlaanderen, waar de tevredenheid over de eigen gemeente gemiddeld 7 % lager ligt. Een heel mooi resultaat! Dat blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. De grootste 3-jaarlijkse burgerbevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Met de informatie uit deze Gemeente-Stadsmonitor kunnen wij aan de slag om het beleid verder te evalueren en bij te sturen. Concreet zien we aan deze cijfers waar we goed bezig zijn en waar het beter kan. Samengevat scoren we in Lanaken opmerkelijk beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente op vlak van: Tevredenheid van de burgers over hun buurt Tevredenheid van de burgers over de gemeente Het geluksgevoel van de inwoners Het aanbod aan groen in de buurt Digitale dienstverlening Consultatie van de inwoners Het onveiligheidsgevoel Op vlak van tevredenheid over de loketdiensten en sociaal weefsel schommelen we in de buurt van het Vlaams gemiddelde. Het zijn zaken waar we voluit op inzetten. Zo staat bijvoorbeeld de opstart van de buurtbus op de planning, net om die sociale cohesie te vergroten. In vergelijking met de vorige bevraging 3 jaar geleden gaat de tevredenheid van de inwoners erop vooruit over de gemeente en over de eigen buurt. Het geluksgevoel en het vertrouwen in het gemeentebestuur is iets toegenomen. Toch zijn voldoende groen in de eigen buurt, participatie van de inwoners en de tevredenheid van de loketdiensten aandachtspunten. Wie de cijfers wil bekijken of vergelijken kan terecht op www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

Doe mee met het onderzoek Burgerparticipatie!

21-12-2023

In de komende periode zullen we heel wat beleidskeuzes moeten maken. Als bestuur willen we je vaak betrekken bij onze beslissingsprocessen. Om dat goed te doen, moeten we weten hoe jij als inwoner tegenover burgerparticipatie staat. Daarom starten we met dit korte onderzoek zodat ook jij op een snelle en efficiënte manier je mening kan geven. Waarom een onderzoek? Via de bevraging kan jij als inwoner in alle anonimiteit je mening kan geven. Op basis van dit onderzoek krijgen we een beter zicht op de behoeften van onze inwoner inzake burgerparticipatie en kunnen we het beleid om burgers te betrekken bij onze projecten en ons participatieplatform dat we daarvoor inzetten verbeteren.  Op die manier willen we onze manier van werken beter afstemmen op jouw noden en wensen en willen we onze inwoners meer en beter betrekken. Hoe werkt het? Meedoen is heel eenvoudig. Vul de bevraging in voor 14/01/2024. Zo maak jij het verschil en werk je mee aan een beter Lanaken. Resultaat? Uiteraard doen we iets met de resultaten die hieruit komen. We engageren ons ze te gebruiken om onze aanpak als we burgerparticipatie opzetten te verbeteren en we zullen de resultaten van het onderzoek publiceren via onze kanalen. Aanpak We werken voor dit onderzoek samen met onderzoeksbureau Indiville en veldwerkbureau Bpact. Zij staan garant voor ieders privacy en de kwaliteit van aanpak. Deelnemen is steeds anoniem.   Ga naar de bevraging

leden kidsraad

Installatie kidsraad 2023-2024

30-11-2023

Op 29 november 2023 om 13u30 vond de installatievergadering van de Kidsraad plaats. De Kidsraadleden legden hun eed af in handen van Burgemeester Marino Keulen en Schepen Astrid Puts. We starten dit jaar weer met een aantal nieuwe gezichten en vooral enthousiaste leden. De kinderen die zetelen zijn leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar uit Lanaken. Zij zullen dit jaar aan de slag gaan met het thema ‘mentaal welzijn/ je goed voelen in de klas/op school’. Tijdens de vergaderingen die elke twee weken plaatsvinden, zullen de kinderen brainstormen en zich verdiepen in het thema. Door middel van workshops, opdrachten, werkvormen… zullen ze verschillende actiepunten over het thema uitwerken en deze realiseren

Meer nieuws & activiteiten