home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Lopende inspraaktrajecten

Herbestemming site sporthal Veldwezelt

Beschrijving

De gemeente zet in op kernversterking van de dorpen, gecombineerd met veel (openbaar) groen en het vrijwaren van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een maximaal behoud van onverharde oppervlaktes en op onthardingsprojecten van verharde oppervlaktes. Het project ‘herbestemming site sporthal Veldwezelt’ is één van deze acties in ons meerjarenplan 2020-2025.

De gemeente Lanaken heeft de keuze gemaakt om de sporthal te slopen en wenst een inspirerende inrichtingsvisie op te maken voor het gebied aan de Omstraat. Men wil vooral inzetten op het ontharden en vergroenen van het de site.

Vanuit een participatietraject “de Stem van L” in 2021, zijn er verschillende voorstellen naar voren gekomen zoals het maken van een tiny forest. Het vergroenen van de site is het uitgangspunt. 

Ga naar de projectpagina

Foto

0