Spelregels voor het traject

Dit participatieproject kadert in het traject "De stem van L". Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

 

Regels

 • Elk idee bestaat uit een uitgeschreven visie voor de site en de omgeving.
 • Bij het indienen van je idee dien je rekening te houden met volgende standpunten van het schepencollege:
  • de sporthal moet afgebroken worden
  • de accommodatie van judoclub Tsukuri moet blijven
  • er dient een gedeeltelijke wooninvulling voorzien te worden
   Noot: Er wordt geen vastgoedproject voorzien, rekening houdend met nieuwe tendensen zoals collectief groen door ‘wonen in een park’ en/of doorwaadbaarheid van de groene zone voor publiek en niet enkel privé.
 • Ideeën die financieel niet realistisch zijn, of niet stroken met de regelgeving omtrent ruimtelijke planning in dit gebied, worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (zoals geen aannemelijke voornaam of naam bijv. X7zg3 of Darth Vader) worden verwijderd door de moderator.
 • Voorstellen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.
 • Bij elke bijdrage hoort een motivatie, waarbij de volgende vraag mee beantwoord moet worden:
  • Waarom zou jouw idee, volgens jou, gekozen moeten worden?
 • Iedereen mag ideeën indienen.
 • De stemronde is voorbehouden voor inwoners van Veldwezelt vanaf 16 jaar.
 • De resultaten van de stemronde worden voorgelegd aan het schepencollege.
 • Het schepencollege neemt de beslissing.

 

Werkwijze

Alle nieuw ingegeven ideeën worden eerst door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw idee nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen. Ideeën die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

De indieners krijgen een bericht van de moderator als een idee wordt gepubliceerd of verwijderd.

Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen die wel aan de regels voldoet.

De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen ideeën meer kunnen leveren op het platform.