Skip to main content
home-page

Herbestemming site sporthal Veldwezelt

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

aanbestedingsprocedure

lopende

afbraak sporthal tot aan het maaiveld

2024

aanstellen projectontwikkelaar

realisatie nieuwbouw

realisatie site

Afbraak Sporthal - stand van zaken en meest gestelde vragen

30-01-2024

De sporthal wordt afgebroken in functie van de nieuwe ontwikkelingen.  De judolokalen en parking blijven behouden tijdens de werken.  Planning: 25/9/2023: goedkeuring bestek door gemeenteraad 23/11/2023: gunning firma Herwey uit Lanaken  1/02/2024 : aanstellen deskundige sloop 05/02/2024: afkoppelen nutsvoorzieningen door FLuvius Inrichting Werfzone Sporthal wordt afgebroken tot op maaiveldniveau Strippen gebouw, mogelijk vanaf 19/02/2024,  week 8 Fysiek slopen bouwdelen:  conform SOP,  hopelijk aansluitend (vermoedelijke looptijd van 20 werkdagen) Er wordt bijzondere aandacht gegeven voor asbesthoudende delen. Omwonende zullen hier geen hinder van ondervinden.  Zone wordt tijdelijk ingericht als bloemenweide De werken zullen van 07u-17u plaats vinden. De firma's werken met de nieuwste machines waardoor er weinig tot geen geluidshinder zal zijn. De afvoerroute van de gesloopte materialen loopt via de Omstraat naar de Kiezelweg. FAQ Blijvende fundamenten van het gebouw zitten? De fundamenten blijven zetten. Hier wordt een laag teelaarde op voorzien om de bloemenweide in te zaaien. In het verdere verloop van het project, zal er bekeken worden of het nodig is om de fundamenten te verwijderen. Wordt de Judo betrokken bij het bouwplan van de nieuwe lokalen? Uiteraard wordt de Judo betrokken wanneer het zo ver is. Zij kunnen aangeven wat er nodig is in het gebouw.  Er staat momenteel een muurtje met gevelstenen van een oude boerderij.  Blijft deze behouden? Dit is cultureel erfgoed en zal zeker behouden worden.  Worden er banken en vuilbakken voorzien? Deze worden voorzien. Het concept van de nieuwe ruimte staat vast. Zodra er concrete plannen worden opgemaakt, komt er een nieuwe participatieronde.  Wordt het hemelwater opgevangen? Er is een hemelwater- en droogteplan voor Lanaken. Dit biedt zeker kansen. Het zal voor de veiligheid wel gaan over mogelijkheden om tijdelijk water vast te houden.  Woningen midden in een openbaar gebied. Zorgt dit niet voor afgebakende tuinen? Er zullen voorschriften opgesteld worden  rond het bewonen van de tiny houses, kleine woningen. (bv geen hekwerken plaatsen) Wat met overlast en veiligheid? Dit zullen we stap voor stap opvolgen. Nu is de site een verlaten plek zonder sociale controle. Er worden bomen geplaats, en door de tiny houses is er ook sociale controle. Een goed idee: Omliggende tuinen stimuleren om het bos uit te breiden voor de dieren en hun tuin te sieren met bomen, hagen en planten.  Om dit te stimuleren bestaan er reeds al premies binnen gemeente Lanaken  Planten van klimaatbomen in tuinen aanplanten van kleine landschapselementen (bomen, struiken,.. ) onthardingspremie

Infomoment stand van zaken

26-01-2024

De gemeentelijke sporthal aan de Omstraat in Veldwezelt wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe invulling. Tijdens een participatietraject kreeg u de kans om te bepalen welke nieuwe invulling deze site moet krijgen. Het bestuur ontving heel wat ideeën en u koos voor het idee van Iris Stouten om een “Tiny wood” aan te leggen, een miniwoud. Graag nodigen we u uit op een informatiemoment om de stand van zaken toe te lichten. Dit infomoment zal doorgaan op dinsdag 30 januari om 19u30 in OC Berenhof, Berenhofstraat 12, 3620 Lanaken. Tijdens deze infoavond zal het gemeentebestuur samen met de aannemer Herwey en het ontwerpbureau Geotec het verloop van het traject toelichten.

Veldwezeltenaren, stem op jullie favoriete invulling voor 31 augustus

01-07-2021

De sporthal in Veldwezelt wordt eind dit jaar gesloopt en maakt plaats voor een totaal andere invulling. Inwoners bezorgden ons 16 ideeën. De ideeën werden verder uitgewerkt en ideeën van gelijkgestemden werden samengevoegd. Er kan gestemd worden op volgende ideeën: Een parkje met speeltoestellen Ruimte voor sport en spel Een mini-woud Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Veldwezelt vanaf 16 jaar stemmen op hun favoriete invulling. Lees hier meer over de ingediende ideeën en stem voor 31 augustus

Meer nieuws & activiteiten