Over het project

De gemeente zet in op kernversterking van de dorpen, gecombineerd met veel (openbaar) groen en het vrijwaren van open ruimte aan de rand van de gemeente voor natuur en bos. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een maximaal behoud van onverharde oppervlaktes en op onthardingsprojecten van verharde oppervlaktes. Het project ‘herbestemming site sporthal Veldwezelt’ is één van deze acties in ons meerjarenplan 2020-2025.

 

 

Op deze site bevinden zich op dit moment de sporthal, het judolokaal Tsukuri, een parking en een ruimte die dienst doet bij de papierophaling.

De huidige bestemming van sporthal en omgeving is achterhaald. Zo zal de sporthal in de nabije toekomst, maar pas na dit participatietraject, worden gesloopt. We gaan op zoek naar een nieuwe gepaste invulling van dit gebied, die een meerwaarde betekent voor het centrum van Veldwezelt.

  • Aan welk type woningen heeft Veldwezelt-centrum nood?
  • Kan er ruimte voorzien worden voor kwalitatieve verblijfsplekken?
  • Wat zou een groene long betekenen voor de buurt?
  • Kan de parkeerdruk in de omgeving hier opgevangen worden?
  • Hoe kan de transformatie van deze locatie bijdragen tot een leefbaar dorp?
  • Misschien zijn er nog andere belangrijke opportuniteiten?

Samen onderzoeken we de mogelijkheden van deze plek, een plaats waar activiteiten op maat van het dorp kunnen plaatsvinden.

Graag hadden we jouw mening/idee hierover ontvangen.

 

Gegevens over het gebied

  • Het gebied is 7.521m² ofwel 75,21 are groot.
  • Vanaf de Omstraat is de maximale lengte 119 meter.
  • De accommodatie van de judo blijft staan. Vanaf de Omstraat tot aan dit clublokaal is de lengte 100 meter.
  • De breedte ter hoogte van de huidige parking is 53 meter. Ter hoogte van de sporthal 77 meter. Met een maximale breedte van 84 meter.

 

 

Huidige situatie

 

Gebied zonder de sporthal

Wat zou volgens jou een goede invulling zijn? Dien je voorstel in!

 

Terug naar boven