Skip to main content
home-page

Adviezen

Het college van Burgemeester en Schepenen vraagt het advies van de Jeugdraad telkens het college beslissingen neemt die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereiden we standpunten en adviezen voor, deze passeren dan onze Algemene Vergadering (AV), die dan het eindresultaat aan het college bezorgt.

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Lanakense jeugd en de belangen van het jeugdwerk.
En dit met één specifiek doel: het beleid in onze gemeente en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Advies Jeugdraad Conceptnota ruimte 02/2022

Advies wijziging tarieven jeugdcentrum Apollo 01/2022

Advies wijziging subsidiereglement 02/2021

Advies jongerencheque 01/2021

Advies wijziging subsidiereglement 07/2020