Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels van het L-budget

We dromen allemaal wel eens van een mooier Lanaken. Heb jij een goed idee om het leven in je buurt of onze gemeente nog aangenamer te maken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Dankzij het L-budget kan je jouw idee ook écht waarmaken.

De ideeën, projecten en reacties moeten wel voldoen aan enkele spelregels. 

Regels

 • Ideeën die geen betrekking hebben op het L-budget kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (zoals geen aannemelijke voornaam of naam bijv. X7zg3 of Darth Vader) worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën die niet geformuleerd zijn in het Nederlands kunnen geweigerd worden.
 • Ideeën dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:- Ze dienen het algemeen belang.
  • Ze zijn gedragen door de buurt.
  • Ze vinden plaats op het grondgebied van Lanaken.
  • Ze hebben een duurzaam karakter.
  • Ze kaderen binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur.
  • Ze passen binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 van het lokaal bestuur.
  • Ze kunnen uitgevoerd worden binnen twee jaar vanaf de datum van toekenning van het burgerbudget door het college van burgemeester en schepenen.
   • Volgende initiatieven zijn uitgesloten:
  • Projecten die bij andere gemeentelijke subsidiereglementen horen of waar al financiering is voorzien door de gemeente.
  • Projectvoorstellen die zich afspelen in de privésfeer
  • Acties die kaderen in de reguliere werking van bestaande verenigingen.
  • Privé-initiatieven die niet openstaan voor alle betrokken bewoners.
  • Commerciële acties.
  • Projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter.
  • Initiatieven die indruisen tegen wettelijke of gemeentelijke bepalingen.
  • Initiatieven die niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.
 • Bij elke bijdrage hoort een motivatie, waarbij de volgende vraag mee beantwoord moet worden:
  • Waarom zou jouw idee, volgens jou, gekozen moeten worden
 • Bij elke bijdrage hoort een gedetailleerde kostenraming

Hoe passen we de regels toe?

Nieuwe ideeën: een nieuw idee verschijnt niet automatisch op het platform. Dit wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw idee niet onmiddellijk zien verschijnen.

Reacties:  Reacties kunnen "gemeld worden als ongepast" door bezoekers van de website. Reacties kunnen door moderatoren verwijderd worden nadat ze online stonden.

Je krijgt een bericht: wanneer je idee behandeld is, of je reactie verwijderd wordt, krijg je via e-mail een bericht van de moderator. Je kan dan een nieuw idee indienen of reactie plaatsen, die wel voldoet aan de spelregels.

Je toegang kan worden geblokkeerd: de moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen ideeën meer kunnen leveren op het platform.

Deel op facebook
Deel op twitter