home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Quickscan

Verharding

De aanleg van het huidige plein wordt gedomineerd door verhardingen. Groene ruimtes zijn enkel aanwezig als restruimtes. Een herinrichting van het plein vertrekt vanaf een maximalisering van de groene ruimte.

Verhard Tramplein

 

Mobiliteit

Parkeerplaatsen sluiten rechtstreeks aan op de N78, het fietspad doorkruist de toegang tot de bushalte en een duidelijk afgebakende parkeerinrichting ontbreken. Een herorganisatie van de verschillende flows van gebruikers is nodig. Deze herorganisatie houdt rekening met élke weggebruiker.

 

Parkeerdruk

De bestaande parkeerdruk legt een groot beslag op de beschikbare ruimte. Deze parkeerdruk moet samen met de circulatie grondig in kaart gebracht worden om zo tot een aangepaste inrichting te komen met meer ruimte voor kwalitatieve verblijftplekken.

Parkeren Tramplein

 

Visie

Mobiliteit

Herorganisatie van de mobiliteit met een sterke focus op de fietsmobiliteit en het openbaar vervoer.

We onderzoeken de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten en de N78 ter hoogte van het Tramplein in een lokaal herkenningsgebied te transformeren.

 

Ruimtelijke visie

Het Tramplein kan uitgroeien tot een lokale centraliteit voor het dorp. Leesbaarheid en veiligheid staan hierbij voorop.

Het heringerichte plein moet in eerste instantie een plek voor het dorp zijn, waar ook activiteiten op schaal van het dorp kunnen plaatsvinden. Als speelplek, rustpunt, bushalte, terras maar ook markt of kermis.

 

Groen

De leefbaarheid van een dorp hangt sterk samen met de kwalietit van de publieke ruimte. Het vergroenen van plekken draagt hier ontegensprekelijk toe bij. We draaien de rollen om en versterken en maximaliseren het aanwezige groen.

Het 'ontharden' van de versteende plek draagt verder ook bij tot het waterbeheer en inperking van verhitting.

 

Beeld

Met referentiebeelden, sfeerbeelden, schetsen en 'moodboards' zoeken we naar een gepaste beeldvorming, sfeer en architectuurtaal.

Naast de architectuur leggen we hierbij ook sterk de nadruk op de beeldkwaliteit van de publieke ruimte. De straten, pleinen en parkjes bieden veelal de houvast binnen een ruimtelijke ontwikkeling en bepalen mee de sfeer van wat er rondom kan gebeuren.

Strategie

1. "Publieke plein"

We onderzoeken of we de Kleine Omstraat (tijdelijk) kunnen omvormen tot een weg voorbehouden aan bewoners. Zo kunnen we het straatprofiel aanpassen en de bruikbaarheid van de publieke ruimte maximaliseren.

 

2. "Paviljoenen"

We onderzoeken hoe een architecturale ingreep de fietsenstallingen, bushalte en een ontmoetingsplek kan integreren en een herkenningspunt kan worden langs de N78.

 

3. "Klein bos"

We maximaliseren het groen en kiezen voor gegroepeerde aanplantingen veeleer dan een uitgerekte rij bomen. Zo ontstaat er een rustige en beschutte schaduwplek.

 

4. "Groene parking"

Parkeerplaatsen worden zodanig ingericht dat zij, ook wanneer er niet geparkeerd wordt, een integraal deel uitmaken van het plein. We zoeken naar een aanpak met een minimale verharding en werken met waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen.

 

Terug naar boven

Deel op facebook
Deel op twitter