Buurtbewoner, je mening is belangrijk!

Het gemeentebestuur plant de realisatie van een vernieuwd Tramplein in Veldwezelt. En de mening van jou als buurtbewoner of handelaar is belangrijk.

Het vernieuwde plein zal dienen als parkeerplaats voor handelaars en bewoners én zal toch nog voldoende ruimte bieden om kleinschalige activiteiten te organiseren.

Er zijn plannen opgemaakt voor dit vernieuwde plein. Die zijn terug te vinden op de pagina "Over dit project". Buurtbewoners (die wonen op de Kleine Omstraat, een gedeelte van de Omstraat en een gedeelte van de Kiezelweg) zijn per brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit traject. Zij kunnen van 1 maart tot en met 18 april 2021 hun reacties of aanvullingen doorgeven op De Stem van L.