Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Al 16 voorstellen

Al 20 reacties

De ideeën van inwoners

Willekeurig
Populair
Recent
Betreft: afwatering op de rijbaan op Ladderstraat (lage huisnr’s). De afwatering en roosters op de rijbaan lijken in het spoor van de voertuigen te liggen. Dit lijkt me niet optimaal. Misschien gewoon rechts van de rijbaan leggen?
Johan T.
0 1
lees meer
Betreft: parkings Ladderstraat 9 Gelieve de parking voor huisnr 9 in te korten tot 5m, zodat deze de oprit niet versmald. Algemeen ivm parking strook: aangeven wat gezien wordt als parking en wat ‘vrij’ is voor oprit (bv 3 vakken voor huisnr 7 – 9)
Johan T.
0 1
lees meer
Betreft: kruispunt Ladderstraat – Heirbaan. De nieuwe bomen die tot ‘op het kruispunt’ voorzien zijn, lijken me niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid: natte bladeren op de rijbaan op een kruispunt (in de bocht). Misschien overwegen om de laatste 2 bomen daar niet te plaatsen.
Johan T.
0 1
lees meer
Betreft: locatie nieuwe boom Ladderstraat 15. Indien er op het perceel gebouwd wordt, staat de boom zoals voorzien, volledig in het verlengde van de oprit (halfopen bebouwing). Dus de huidige locatie kan volgens mij niet aangehouden worden (staat ook niet op de scheiding maar effectief voor huisnr 15). Indien de boom aan de andere kant geplaatst wordt (scheiding huisnr 13 – 15), staat hij voor de huidige toegangspoort tot het weiland en derhalve in de weg voor toegang met bv. tractor en paardentrailer. Gelieve deze plaatsing te herevalueren.
Johan T.
0 1
lees meer
Als bewoners van de Nieuwe Ervenstraat zijn wij vooral bezorgd over de veel voorkomende wateroverlast. Gaat de nieuwe riolering ons nu wel kunnen verlossen van deze grote bezorgdheid. We hopen het zo! We kijken al uit naar jullie antwoord en garantie hierover op de webinar.
Cécile K.
0 1
lees meer
Mijn vraag is hoe de voorrang van de Ladderstraat met de Geulerweg wordt aangeduid. De verhoging is die hoog genoeg om de snelheid voldoende te verlagen naar minimum 50 km/h. Misschien ook een verplichte stop maken voor het verkeer komende van de Geulerweg. Indien de verhoging niet hoog genoeg is ben ik zeker er van dat de snelheid van het verkeer niet daalt.
Patrick V.
0 1
lees meer
Ontdek ze allemaal

Rioleringswerken in Neerharen

Deze wegenis- en rioleringswerken zullen gefaseerd uitgevoerd worden met een totale duurtijd van 2 jaar.

Aanbestedingsprocedure van de werken

Maart - juni 2021

Start werken fase 1

Najaar 2021

Einde fase 1 - start fase 2

2022

Geschat einde

Midden 2023