Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Al 16 voorstellen

Al 20 reacties

De ideeën van inwoners

Kan mij iemand informeren, hoe breed de nieuwe rijbaan gaat worden, in vergelijking met de huidige breedte? Door deze rioleringswerkzaamheden in de Paalsteenlaan zullen de wortels van deze bomen aan de straatzijde beschadigd of gesnoeid worden. Hierdoor zal de verankering van deze bomen in de grond zwakker worden. Bij een heersende zuid/wester storm zullen deze bomen sneller omwaaien richting noord/oost, naar de even nummers van de huizen in de Paalsteenlaan. Wanneer ik de reactie van John V. lees, ben ik toch niet de enige die bij de gemeente klaagt over de overlast van deze bomen, m.b.t. verstopte dakgoten etc. Ook naar mij, veel loze beloften van de gemeente. Deze bomen van de gemeente veroorzaken veel overlast, naar vooral de huizen met de even nummers. De veroorzaker moet haar verantwoordelijkheid nemen. Ik moet mijn bomen in mijn tuin ook regelmatig GOED snoeien om overlast te vermijden. ik woon al 44 jaar in deze straat, doch de laatste 25 jaar zijn deze bomen niet meer GOED gesnoeid! Dus heren, voordat de rioleringswerkzaamheden beginnen, de bomen in de Paalsteenlaan GOED terugsnoeien!
Jos N.
0 2
lees meer
Als bewoners van de Nieuwe Ervenstraat zijn wij vooral bezorgd over de veel voorkomende wateroverlast. Gaat de nieuwe riolering ons nu wel kunnen verlossen van deze grote bezorgdheid. We hopen het zo! We kijken al uit naar jullie antwoord en garantie hierover op de webinar.
Cécile K.
0 1
lees meer
In de berm van de Paalsteenlaan worden parkeerhavens voorzien, uitgevoerd met water doorlatende grasdellen. Het gras en onkruid dat door deze grasdellen naar boven komt, onderhoud de gemeente dit of de aanpalende bewoner?
Jos N.
0 2
lees meer
Mijn vraag is hoe de voorrang van de Ladderstraat met de Geulerweg wordt aangeduid. De verhoging is die hoog genoeg om de snelheid voldoende te verlagen naar minimum 50 km/h. Misschien ook een verplichte stop maken voor het verkeer komende van de Geulerweg. Indien de verhoging niet hoog genoeg is ben ik zeker er van dat de snelheid van het verkeer niet daalt.
Patrick V.
0 1
lees meer
Betreft: locatie nieuwe boom Ladderstraat 15. Indien er op het perceel gebouwd wordt, staat de boom zoals voorzien, volledig in het verlengde van de oprit (halfopen bebouwing). Dus de huidige locatie kan volgens mij niet aangehouden worden (staat ook niet op de scheiding maar effectief voor huisnr 15). Indien de boom aan de andere kant geplaatst wordt (scheiding huisnr 13 – 15), staat hij voor de huidige toegangspoort tot het weiland en derhalve in de weg voor toegang met bv. tractor en paardentrailer. Gelieve deze plaatsing te herevalueren.
Johan T.
0 1
lees meer
Betreft: parkings Ladderstraat 9 Gelieve de parking voor huisnr 9 in te korten tot 5m, zodat deze de oprit niet versmald. Algemeen ivm parking strook: aangeven wat gezien wordt als parking en wat ‘vrij’ is voor oprit (bv 3 vakken voor huisnr 7 – 9)
Johan T.
0 1
lees meer
Ontdek ze allemaal

Rioleringswerken in Neerharen

Deze wegenis- en rioleringswerken zullen gefaseerd uitgevoerd worden met een totale duurtijd van 2 jaar.

Aanbestedingsprocedure van de werken

Maart - juni 2021

Start werken fase 1

Najaar 2021

Einde fase 1 - start fase 2

2022

Geschat einde

Midden 2023