Al 16 voorstellen
Al 20 reacties
Wat is jouw voorstel?

Rioleringswerken in Neerharen

Deze wegenis- en rioleringswerken zullen gefaseerd uitgevoerd worden met een totale duurtijd van 2 jaar.

Aanbestedingsprocedure van de werken

Maart - juni 2021

Start werken fase 1

Najaar 2021

Einde fase 1 - start fase 2

2022

Geschat einde

Midden 2023