Lees hier alle achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Bekijk de plannen

Plannen

Doe inspiratie op

Inspiratie

De ideeën van inwoners

Oude heirbaan 37 parking
Geen groene zone voor oprit van bewoners. Nu 3 parkeerplaatsen en prive laadpaal. Van bewoners.
Dennis H.
0 0
lees meer
Economie leeft
Een ideale moment om i.p.v. de kerk een nieuwbouw te plaatsten met horeca, terrassen en trefruimtes. het Hartje van Smeermaas. Compleet aangekleed in het groen. zonder parkeerplaatsen. deze parkeerplaatsen zouden in de lengte van de straat Bauduinplein. voorzien kunnen worden. Zeker voor onze deur waar de stoep 4 meter breed is. Is drastisch maar wel 2024.
Pierro V.
0 0
lees meer
Bauduinplein
Op de Bauduinplein heb ik enkel de opmerking over mogelijke infiltratie en opvang van water. Wellicht kunnen er op het plein zelf zogenaamde wadi’s worden aangelegd waardoor het te veel aan water deels, tijdelijk en kortstondig, wordt opgevangen en vervolgens kan infiltreren in de ondergrond. Daarnaast het advies om ook het wegwater zoveel mogelijk te laten infiltreren.
Marco L.
0 0
lees meer
Breng het verkeersplan in lijn met de plannen rond de verkeersregeling Kanaaldijk
Wat zijn we blij dat niet alleen het Bauduinplein de aandacht krijgt maar ook de wegen er naar toe. In 2022 heeft de gemeente aan de buurtbewoners hun mening gevraagd met betrekking tot het herinrichten van de verkeersregeling van de Kanaaldijk. Op 15 november 2022 heeft de buurt een gezamenlijk schrijven gestuurd aan mevrouw Kovac waarin het standpunt van de buurt is verwoord. De gemeente heeft goed naar de bewoners geluisterd en er wordt nog dit jaar een proef uitgevoerd. Koppel de twee plannen aan elkaar zodat ze niet in tegenspraak zijn. De belangrijkste voorstellen in het plan rond de Kanaaldijk welke ook voor dit plan geldt zijn: -> De Kanaaldijk is een inrichtingsweg vanuit de Brugstraat (staat nu per abuis fout op de tekening) -> Laat de Oude Heirbaan als tweerichtingsweg om de kanaaldijk te ontlasten -> Maak op het driehoekje van de kruising Kluisstraat en Oude Heirbaan een keerlus passend in het beschermd dorpsgezicht.
Bart D.
0 0
lees meer
Riool, stroomkabels , fiber.
Worden de nuts voorzieningen ook in 1 weg mee aan aangepakt? Om de hinder te beperken en de straat geen 10 keer open te breken met ons belastinggeld.
Dennis H.
0 0
lees meer
Maak voldoende parkeerplaatsen
Momenteel staan er ‘s avonds meer dan 20 auto’s aan het zuidelijk deel van de Oude Heirbaan geparkeerd. Daarnaast gemiddeld 4 a 5 auto’s op de driehoek van de kruising Oude Heirbaan en Kluisstraat. Houdt rekening met voldoende parkeerplaatsen en creëer minimaal het aantal plekken dat nu ook gebruikt wordt. Zorg dat bij de herindeling van de weg er een duidelijke wegindeling is tussen hoofdpad, fietspad en parkeerplaatsen. Door wegbelijning en kleurstelling is de weggebruiker zich bewust van zijn plaats op de weg en kan voorkomen worden dat auto’s op fietspaden parkeren wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. In bijgaande foto een art-impression voorstel van de buurtbewoners Kanaaldijk m.b.t. het voorgestelde verkeersplan in 2022 welke ook voor de Kluisstraat zou kunnen gelden.
Bart D.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Bekijk hier de posters van de infoavond

15-06-2023

Op woensdag 14 juni 2023 werd er in OC Jeugdpark Smeermaas een toelichting gegeven aan de inwoners van Smeermaas door middel van een infomarkt. 

Herbekijk hier de posters van de markt. 

Gestelde vragen/opmerkingen Kan er nog geparkeerd worden in de Oude Heirbaan? Het plan momenteel is een "look en feel". Er komt nog een gedetailleerd plan hoe de straat er kan uitzien. Dit wordt nogmaals aan de bewoners van de straat voorgelegd voor feedback.  De brugstraat vergroenen. Bij heraanleg van de straten: kan elektriciteit in de grond, gescheiden riolering en fiber? Dit zal bekeken worden.  Waar moeten de vuilbakken staan als er parkeerplaatsen komen voor Thai? Er is altijd ruimte voor vuilbakken buiten te zetten.  Ideeën Denk aan zakjes voor hondenpoep en vuilbakken. Bankjes, picknicktafels, zitheuvel 5 extra parkeerplaatsen aan Bauduinplein ( ter hoogte van de Griek) Parkeerverbod op de weg invoeren, alleen in de parkeervakken parkeren Zitmuur iets verder naar achter plaatsen zodat er een “frituur” ervoor kan staan. Eventueel een fontein? Kledingcontainers weg bij de kerk – geeft rommel De brug verlichten met feestdagen, meer sfeer in Smeermaas Aandachtspunten Foutparkeren tegen gaan met Bauduinplein/Maaseikersteenweg = gevaarlijk uitrijden Wordt er rekening gehouden met de hulpdiensten? Aan Maastrichterweg op 2 plaatsen kunnen inrijden voor het comfortabel met de lijkwagen tot aan de kerk te kunnen. De plaats voor de kerk moet toegankelijk blijven voor lijkwagen, huwelijken en dergelijke? Veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ( Maaseikersteenweg) voorzien. Groen is goed maar moet onderhouden worden Aan de Maaseikersteenweg voetpaden blijven voorzien naast fietspad. Repetitielokaal van de Brassband Grensbewoners Smeermaas ligt in de kelder van de kerk. Huidige toegang behouden ( min 2m breed) + 33 parkeermogelijkheden

 

Meer nieuws & activiteiten

Heb je een vraag?

Stel ze hier

Bauduinplein

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Opmaak plan

Terugkoppelen deelnemers

Werken uitgevoerd