Projecten

Milieuprijs

In onze gemeente worden tal van lokale initiatieven en projecten uitgewerkt door inwoners, scholen, verenigingen, … die hun steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Omdat in veel van deze initiatieven en projecten veel tijd en energie wordt gestoken, maar deze vaak onopgemerkt blijven, heeft de MiNa-raad de gemeentelijke milieuprijs in het leven geroepen. Deze wordt tweejaarlijks uitgereikt.

In 2019 werd deze overhandigd aan imker Achiel Geurts. Hij is voorzitter van de Bijentelersbond Lanaken vzw, secretaris van het Federale Imkersverbond vzw en redacteur van het Federaal Imkersblad. Daarnaast organiseert hij cursussen voor beginnende imkers en runt hij het Bijenteeltmuseum Lanaken.

Ook de andere genomineerden, nl. Basisschool In de Engelse Hof en Sam Vliegen mochten een mooie oorkonde ontvangen voor hun inzet voor het milieu.

Basisschool In de Engelse Hof organiseerde in 2019 het project ‘De Waterhelden’. Kleuters en leerlingen leerden het belang van proper water voorop te stellen en hiermee duurzaam om te gaan. Sam Vliegen ruimt samen met zijn oma Majella frequent zwerfvuil op langs de Lanakense wegen. De gemeente voorziet materiaal (zakken, grijper en handschoenen) en haalt de zakken op.

Ook in 2021 reikt de MiNa-raad een milieuprijs uit. Ken jij iemand die deze prijs verdient? Laat ons dit weten via milieuraad@lanaken.be. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moet de activiteit die de vereniging, inwoner of school uitvoert, voldoen aan de voorwaarden van het reglement. Zo kunnen bv. alleen activiteiten die betrekking hebben tot duurzaamheid genomineerd worden.

Lees hier het reglement.

 

Speelbos Neerharen

Het bos is de allerleukste speeltuin. Stampen in bergen vol bladeren, bouwen met takken, verstoppertje spelen achter struiken en omgevallen bomen, … Je mag er naar hartenlust ravotten en klauteren.

Op vraag van de Scouts Neerharen en de MiNa-raad heeft de gemeente samen met Natuur en Bos en in Neerharenbos een avontuurlijk speelbos ingericht. Je vindt er geen speeltuigen, maar wel een grote voorraad van het leukste wat de natuur te bieden heeft: takken en stammen.

Het speelbos is het hele jaar toegankelijk. Hier wordt een veiligheidsbeheer (jaarlijkse controle) gevoerd dat er op gericht is om een veilige speelomgeving aan te bieden. Dode bomen en bomen met gevaarlijk dood takhout worden geveld.

Speelbos  

Premie voor de aanplant van klimaatbomen in particuliere tuinen

In samenwerking met de MiNa-raad werd een premiereglement opgemaakt ter ondersteuning van particulieren voor de aanplant van klimaatbomen. Dit reglement trad op 1 januari 2021 in werking.

Klimaatbomen zorgen voor een verhoogde opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte in de zomer (natuurlijke airco) en beschermen de bodem tegen verdroging. Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft een positieve uitwerking op mensen.

Om in aanmerking te komen voor de premie dienen de volgende voorwaarden gevolgd te worden:

  • het terrein waarop de boom wordt aangeplant is gelegen op het grondgebied van Lanaken;
  • de boom is opgenomen in de bomenlijst;
  • minimum stamomtrek van 10-12 cm;
  • maximum stamomtrek van 16-18 cm.

De gemeente kent per klimaatboom, die in de bomenlijst vermeld wordt, een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100,00 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen.

In de bomenlijst staan zowel inheemse bomen, cultivars als uitheemse bomen. Deze klimaatbomen zijn gerangschikt volgens de grootte van de tuin. Kies een boom die het beste in jouw tuin past. Zo moet de boom later niet onnodig gesnoeid of in het slechtste geval gekapt worden omdat de kruin te breed of te hoog wordt.

De premie is enkel van toepassing op hoogstambomen (geen bol- en leivormen). Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden, begrepen in een kapmachtiging of in een omgevingsvergunning, komen ook niet in aanmerking voor de premie.

Vraag hier een klimaatboom aan

Klimaatboom