home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

FAQ

Welke projecten kan ik indienen?

In principe komen alle projecten in aanmerking, mits ze voldoen aan enkele regels. Zo moet het project gerealiseerd worden in Lanaken en gericht zijn op de Lanakenaren.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

Welke projecten passen niet binnen het L-budget?

Projecten die niet ten dienste van de Lanakenaren staan of niet verbindend werken komen niet in aanmerking. Puur commerciële projecten of privé-projecten komen ook niet in aanmerking. Ook komen projectvoorstellen die onder de reguliere werking van de projectindiener vallen niet in aanmerking.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

 

Wie kan indienen?

Elke inwoner van Lanaken al dan niet verenigd in een feitelijke vereniging. 

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.


Voor wanneer dien je een idee in?

De ideeën dienen ten laatste op 30 april ingediend te worden. Daarna volgt een ondersteunings- en uitwerkingsfase. Uitendelijk kunnen alle Lanakenaren stemmen op de ingediende ideeën. Meer info over het proces dat je idee doorloopt vind je hier.

 

Hoeveel bedraagt het L-budget en waar speelt het zich af?

We starten in 2021 in Neerharen en Rekem. Het voorziene budget is 17.500 euro per deelgemeente. Ook inwoners van andere deelgemeenten mogen ideeën indienen. Zolang de voorstellen maar betrekking hebben tot Neerharen of Rekem. Tijdens de stemronde mogen inwoners van Neerharen en Rekem hun stem uitbrengen. In 2022 komt het L-budget naar Veldwezelt, Kesselt en Gellik. En in 2023 zijn Smeermaas, Briegden en Lanaken aan de beurt.

 

Wie beslist?

In eerste instantie bekijkt een team van moderatoren je idee. Zij vergelijken je idee met het reglement en of het voldoet aan de regels rond het L-budget. De lijst van ideeën wordt goedgekeurd door het schepencollege waarna de projectindieners hun project verder kunnen uitwerken. De finale beslissing ligt bij de Lanakenaren aangezien zij kunnen stemmen op de definitieve projecten.

Hoe kan je stemmen?

Als alle definitieve ideeën op het platform staan en goedgekeurd werden, kan er gestemd worden. Elke inwoner van de betrokken deelgemeente vanaf 16 jaar mag één keer deelnemen aan de stemming en kan daarbij op maximum 3 verschillende projecten stemmen. Stemmen kan eenvoudig via naam en rijksregisternummer en zal mogelijk zijn vanaf 1 juni 2021.

 

Wanneer weten we welke projecten gerealiseerd zullen worden?

In juli 2021 maken we bekend welke projecten in 2021 in Rekem en Neerharen uitgevoerd zullen worden. Hou dus zeker L-magazine of de Facebookpagina van de Gemeente Lanaken in de gaten! We sturen ook een nieuwsbrief rond met alle resultaten. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.

 

Kan ik meerdere projecten indienen?

Ja, dat kan uiteraard zolang ze voldoen aan alle voorwaarden.  Let wel op, als je voor beide projecten een L-budget toegekend krijgt, zal je wel de tijd en energie moeten hebben om ze beide te realiseren binnen de termijn van 2 jaar.

 

Ik woon niet in Lanaken, maar ik heb wel een goed idee voor Lanaken. Kan ik ook meedoen?

Als je geen inwoner van Lanaken bent, kan je geen indiener zijn voor een L-budget. Je kan uiteraard wel je project indienen samen met andere Lanakenaren.

 

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren komen in aanmerking voor het L-budget. Het gaat hier om kosten die rechtstreeks en uitsluitend gelinkt zijn aan het project. Alle kosten dienen achteraf aangetoond te kunnen worden met betalingsbewijzen zoals kassabonnetjes of facturen.

Lees er meer over in het reglement.

Deel op facebook
Deel op twitter