home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Adviesraden

In onze gemeente zijn er 6 adviesraden die elk een specifiek thema bespreken. Geëngageerde inwoners zijn lid van deze adviesraden en maken deel uit van de vergadering. Ook op dit platform worden thema's van de adviesraden bevraagd.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over een bepaald onderwerp? Dat kan! Laat het ons weten en we houden je op de hoogte!

Overzicht van de 6 adviesraden

 • Adviesraad voor Vrije Tijd en Welzijn

  • Het Forum brengt op vraag van de gemeente of op eigen initiatief advies uit over het vrijetijds- en welzijnsgebeuren.  Ze brengt alle verenigingen en actoren uit de vrijetijds- en welzijnssector samen en overlegt over onderwerpen uit de sector.
 • Jeugdraad

  • De Jeugdraad heeft één doel: het beleid in onze gemeente en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken. Ze gaat voor een gemeente die rekening houdt met de wensen en noden van de Lanakense jeugd en de belangen van het jeugdwerk.
 • Gecoro

  • Gecoro is de afkorting voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Ze geeft advies over het ruimtelijk beleid van de gemeente, zoals bij gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. De voornaamste taken zijn de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Mina-raad

  • De MiNa-raad zet zich in voor het verbeteren, behouden en herstellen van de natuur en het landschap, het leefmilieu en de groenbeplanting in onze gemeente.

 • Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
  • Zij streven naar een goede afstemming van het aanbod aan kinderopvang binnen de gemeente. Ze geven advies over kinderopvang aan het schepencollege en de gemeenteraad.

 • Centrumraad Dienstencentrum
  • De centrumraad geeft advies over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum "Aan de Statie". Ze spreken zich uit over de dienstverlening en het activiteitenprogramma.

Naast deze 6 "officiële" adviesraden wordt er ook geluisterd naar de kinderen in onze gemeente in de

Kidsraad

Deel op facebook
Deel op twitter