Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Mooie score voor Lanaken in de Gemeente-Stadsmonitor

Liefst 77% van onze inwoners is tevreden over onze gemeente Lanaken en liefst 84 % spreek zich positief uit over de buurt.

Hiermee scoren we een pak beter in vergelijking met de gemiddelde gemeente in Vlaanderen, waar de tevredenheid over de eigen gemeente gemiddeld 7 % lager ligt. Een heel mooi resultaat!

Dat blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. De grootste 3-jaarlijkse burgerbevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Met de informatie uit deze Gemeente-Stadsmonitor kunnen wij aan de slag om het beleid verder te evalueren en bij te sturen. Concreet zien we aan deze cijfers waar we goed bezig zijn en waar het beter kan.

Samengevat scoren we in Lanaken opmerkelijk beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente op vlak van:

  • Tevredenheid van de burgers over hun buurt
  • Tevredenheid van de burgers over de gemeente
  • Het geluksgevoel van de inwoners
  • Het aanbod aan groen in de buurt
  • Digitale dienstverlening
  • Consultatie van de inwoners
  • Het onveiligheidsgevoel

Op vlak van tevredenheid over de loketdiensten en sociaal weefsel schommelen we in de buurt van het Vlaams gemiddelde. Het zijn zaken waar we voluit op inzetten. Zo staat bijvoorbeeld de opstart van de buurtbus op de planning, net om die sociale cohesie te vergroten.

In vergelijking met de vorige bevraging 3 jaar geleden gaat de tevredenheid van de inwoners erop vooruit over de gemeente en over de eigen buurt. Het geluksgevoel en het vertrouwen in het gemeentebestuur is iets toegenomen. Toch zijn voldoende groen in de eigen buurt, participatie van de inwoners en de tevredenheid van de loketdiensten aandachtspunten.

Wie de cijfers wil bekijken of vergelijken kan terecht op

www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

Deel op facebook
Deel op twitter