Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Wie kan er deelnemen?

Iedereen kan de ideeën en reacties bekijken. Na registratie kunnen ideeën ingediend worden of reacties geplaatst worden. 

Wil je zelf actief deelnemen (een vraag indienen, een vraag ondersteunen of delen), dan moet je een account aanmaken. Enkel geregistreerde deelnemers kunnen dus bijdragen leveren op het online platform.

Je kan je registeren als persoon of als groep of vereniging. Personen nemen vanuit hun eigen naam deel aan het project. Registreer je een groep of vereniging, dan gaan we ervan uit dat je spreekt in naam van die groep of vereniging en dat je deze ook rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. Dat wordt ook op die wijze aangegeven op het platform.

Personen die zich als privé persoon of organisatie registreren voor het project, worden vanaf nu “deelnemers”, “de deelnemers”, “deelnemer” of “de deelnemer” genaamd.

Betrokkenen in deze Privacyverklaring
 • Gemeente Lanaken, vanaf nu genaamd “opdrachtgever” of “de opdrachtgever”
 • Aannemers en onderaannemers die de opdracht uitvoeren voor de gemeente Lanaken, vanaf nu genaamd “uitvoerders” of “de uitvoerders”.

Deze aannemers en onderaannemers, vanaf nu genaamd “uitvoerders” of “de uitvoerders” zijn

 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnr: BE0840.111.951
 • Bpart BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer: 0736673725
 • Gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je je registreren. Daarbij vragen we van de deelnemers een aantal gegevens op. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. Na registratie, verschijnt je vraag of opmerking met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijv. Peter P.).

De gegevens zelf worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die we registreren bij je inschrijving, dienen enkel om nadien analyses uit te voeren op de verzamelde gegevens. Individuele gegevens en antwoorden worden op een geaggregeerd niveau anoniem verwerkt en onder geen beding doorgegeven aan derden.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het schrijven van een rapport t.a.v. het FWO over het project.

Door je te registreren in het kader van het project, door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De uitvoerders en de opdrachtgever behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Verzamelde persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder (maar niet limitatief):

 • Online en elektronische interacties met het project, onder andere via websites, mobiele applicaties, sms-programma’s of applicaties op sociale netwerken van derden (zoals bv. Facebook);
 • Offline interacties met het project, onder andere via telefonische contacten.

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die je met jouw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke en contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die de uitvoerders en de opdrachtgever nodig hebben om persoonlijk met je contact op te nemen (zoals bv. jouw naam en e-mailadres);
 • Demografische informatie, waaronder jouw geslacht en leeftijd;
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren  (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord);
 • Feedback op het online platform, waaronder informatie die je deelt op het platform;
 • Inhoud die door de gebruiker is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's) die je creëert en vervolgens deelt via de website door deze te uploaden naar de website.

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website gebruikt

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanneer je de website bezoekt.

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Indien kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 16 jaar.  

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Onderhoud van jouw account: om jouw accounts te creëren en te onderhouden;
 • Verbeteren van de website: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
 • Gebruikersonderzoek uit te voeren over het project;
 • Virale websitefuncties:
  • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers;
  • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens over jou kunnen verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie.Deze functie werkt enkel indien deze op de website van de derde ook effectief ingeschakeld is. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk;
  • Jouw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om je op de hoogte te houden over de vorderingen in het project en over de stand van zaken;
  • In het kader van het project kan het ook zijn dat we je informatie over derden zullen sturen die partners zijn in het project. Onder geen beding echter zullen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden;
  • Andere specifieke doeleinden: de gegevens die je ons verstrekt zullen dienen om een rapport op te stellen over het project. De gegevens zullen wel steeds anoniem worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens de uitvoerders en de opdrachtgever in het kader van het project "De Stem van L", met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en aan de regels die uitgeschreven zijn in deze privacystatement.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten
  • Je kan een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
  • Indien je hieromtrent vragen hebt, kan je deze overmaken op het e-mailadres: gdpr@bpart.be.
  • Wat betreft het recht om je uit te schrijven, kan je dit doen door
   • (a) de instructies te volgen van de website
   • (b) met ons contact op te nemen via gdpr@bpart.be

Toegang en rechtzetting

Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt ons daartoe een verzoek sturen via gdpr@bpart.be.

Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren. Dit recht kan je ook uitvoeren via de website zelf via de optie "Mijn profiel" die verschijnt als je ingelogd bent. Je kunt ons daartoe ook een verzoek sturen via gdpr@bpart.be.

Bewaring

De uitvoerders en de opdrachtgever zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met het project gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Cookie

Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen.:

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via: e-mail naar gdpr@bpart.be.

Deel op facebook
Deel op twitter