home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is de kidsraad?

Het gemeentebestuur van Lanaken hecht veel belang aan inspraak en participatie, ook van haar jonge inwoners. De gemeente heeft daarom opnieuw een kidsraad in het leven geroepen. Als lid van de kidsraad mag je de stem van alle kinderen vertegenwoordigen. Luister naar de kinderen op school, je vrienden, in je buurt of thuis. Neem alle ideetjes mee naar de kinderraad. Samen gaan we Lanaken meer kindvriendelijk maken! Ideeën zoeken, voorstellen onderzoeken en ten slotte de ideeën helpen waar maken.
Klinkt goed? Schrijf je snel in.

De kidsraad vertegenwoordigt in de eerste plaats alle kinderen van Lanaken. Door de kidsraad worden de kinderen betrokken bij het gemeentelijk beleid en maken er zelf deel van uit. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën kenbaar te maken aan het gemeentebestuur. Het is belangrijk dat ook kinderen hun zegje kunnen doen in hun eigen gemeente.

 

 

Wie kan lid worden?

De raad bestaat uit 16 meisjes en jongens, gekozen uit de vijfde en zesde leerjaren van de basisscholen in Lanaken. Kidsraadleden zitten, bij voorkeur, twee schooljaren in de kidsraad. Elk jaar wordt er per school een leerling uit het vijfde leerjaar verkozen. Deze zetelt dan in het vijfde en zesde leerjaar in de kidsraad.

Gaat je zoon of dochter niet naar school in Lanaken maar je woont wel in Lanaken? Ook dan kan het lid worden van de kidsraad!

 

Wat doen we?

Verspreid over het jaar komen we samen in Jongerencentrum Apollo. De bijeenkomsten lopen dit jaar van januari tot juni.

 • We gaan samen aan de slag met een  thema. We werken aan een duidelijk resultaat en stellen dit voor aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
 • We gaan denken, onderzoeken, actie ondernemen en natuurlijk ons amuseren.
 • Maar dit is niet alles! Op activiteiten zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag en Maasrun  gaan wij ook een belangrijke rol spelen.

De kinderraadsleden brengen zelf ideeën aan die we bespreken op de kinderraad. Op die manier proberen we Lanaken stap voor stap zo kindvriendelijk mogelijk te maken.

Extra informatie

 • Alle kinderen van de Kinderraad zitten in het 5de of 6de  leerjaar
 • We komen samen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 uur aan het Jongerencentrum Apollo, Aan de Engelse hof 10 3620 Lanaken
 • Wil je kind graag deelnemen maar zijn er redenen waarom dit moeilijk is voor u? Neem met ons contact op en we proberen samen tot een oplossing te komen.
 • Er kunnen soms acties doorgaan op andere dagen of plaatsen. Dit delen wij op voorhand mee.
 • De Kinderraad is volledig gratis. De kinderen zijn verzekerd gedurende de activiteiten en krijgen elke week een hapje en een drankje.
Campagne en verkiezingen

De kandidaten mogen twee weken voor de verkiezing campagne voeren op school. Dit kan aan de hand van affiches, flyers, voorstellingsrondes,… (afhankelijk van wat de school toelaat). In de campagne stelt de kandidaat zichzelf voor en de ideeën waarmee ze naar de kindergemeenteraad willen trekken

Wie organiseert het?
 • Gemeente Lanaken
 • Begeleiding gebeurt vanuit de dienst Jeugd en Sport

Wat verwachten wij?
 • Jouw engagement voor dit jaar.  
 • Er wordt deelgenomen aan elke activiteit. Mocht je toch onverwacht niet kunnen komen,  graag op tijd een seintje geven.
 • Iedereen komt op tijd
 • We hebben respect voor elkaar en het materiaal
 • Ouders ondersteunen dit project en moedigen de kinderen aan
 • In de Kinderraad staat samenwerken op nummer 1
 • Er wordt gewerkt in toffe sfeer

Hoe kan je deelnemen aan de kidsraad?

Zit je op school in Lanaken?
Dan verlopen de inschrijvingen via de school. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen een flyer mee naar huis en er wordt een infobrochure voor de leerkrachten voorzien.

Woon je in Lanaken maar zit je er niet op school?
Dan kan je je kandidaat stellen via een mailtje naar jeugd@lanaken.be

 

Deel op facebook
Deel op twitter