Referendum: wel of geen vuurwerk in Lanaken?

Breng je stem uit voor 12 september

In Vlaanderen gold tot december 2020 een vuurwerkverbod. Onder dat verbod konden gemeenten wel nog in uitzonderlijke gevallen de toestemming geven tot het afsteken van vuurwerk. De Vlaamse wetgeving is echter vernietigd door het grondwettelijk hof waardoor er momenteel geen Vlaams verbod meer geldt.

Gemeentebesturen zijn echter vrij om in hun eigen GAS-reglement een verbod op te nemen of het afsteken van vuurwerk te onderwerpen aan beperkingen. In de meeste gemeenten van Limburg gelden zo’n beperkingen. In 17 van de 42 Limburgse gemeenten geldt een totaalverbod.

Het gemeentebestuur van Lanaken vindt de mening van haar inwoners omtrent het afsteken van vuurwerk heel belangrijk. Daarom organiseert de gemeente een referendum op De Stem van L. Van maandag 30 augustus tot en met zondag 12 september bevraagt de gemeente haar inwoners (vanaf 16 jaar) om het afsteken van vuurwerk in Lanaken te verbieden of om het enkel nog toe te laten op oudejaarsavond tussen 23u en 1u.

De resultaten van het referendum worden nadien voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist of er een totaalverbod komt of dat er enkel nog op oudejaarsavond vuurwerk mag afgestoken worden.

Breng hier je stem uit

Stemmen kan enkel via registratie met het rijksregisternummer. Elke inwoner van Lanaken (vanaf 16 jaar) kan 1 stem uitbrengen.


De gemeente Lanaken wil door middel van een online referendum de mening kennen van de bevolking, waarbij twee mogelijkheden ter stemming worden voorgelegd:

1. Een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren

Particulieren mogen geen vuurwerk meer afsteken. Alleen de gemeente zou dat nog kunnen, zij het gecontroleerd en in uitzonderlijke gevallen (bv. naar aanleiding van de opening van carnaval of naar aanleiding van een speciale nationale feestdag). Dat vuurwerk wordt dan afgestoken op één specifieke plaats in organisatie van de gemeente en wordt ruim op voorhand aangekondigd.

2. Het afsteken van vuurwerk door particulieren wél nog toelaten op oudejaarsavond

Particulieren mogen wel nog vuurwerk afsteken tijdens de overgang van oud naar nieuw van 23u (31 december) tot 1u (1 januari). Daarnaast kan de gemeente nog vuurwerk afsteken, maar alleen in uitzonderlijke gevallen (bv. naar aanleiding van de opening van carnaval of naar aanleiding van een speciale nationale feestdag). Dat vuurwerk wordt dan afgestoken op één specifieke plaats in organisatie van de gemeente en wordt ruim op voorhand aangekondigd.

 

Wat zijn de argumenten om het afsteken van vuurwerk in zijn geheel te verbieden?

Dieren en vuurwerk

Veel dieren zijn bang van vuurwerk. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen van dien: verloren gelopen of gewonde dieren. Eigenaars van honden en katten moeten bij het afsteken van vuurwerk alles in het werk stellen om hun dieren te kalmeren. Nog erger is het voor eigenaars van paarden, ezels, pony’s of runderen. Jaarlijks slaan paarden op hol door vuurwerk, ze breken uit of ze verwonden zich in bijvoorbeeld prikkeldraad.

Ook voor wilde dieren is vuurwerk een nachtmerrie: wilde dieren worden in de bossen en natuurgebieden verstoord, vogels vliegen in dolle paniek alle richtingen uit.

Hinder, veiligheid en vuurwerk

Vuurwerk wordt afgestoken door een minderheid van de bevolking en veroorzaakt geluidsoverlast voor anderen.

Bovendien is het niet ongevaarlijk. Jaarlijks moet de brandweer uitrukken om brandjes te blussen die ontstaan door inslaande vuurpijlen op daken. Mensen verwonden zich bij het afsteken van vuurwerk en belanden in het ziekenhuis met brandwonden, oogletsels of andere ernstige verwondingen. In uitzonderlijke gevallen komen mensen zelfs om het leven bij ontploffend vuurwerk.

Afval en vuurwerk

Vuurwerk afsteken is één maar nadien de rommel opruimen is wat anders. Lanaken lag in het verleden bezaaid met afval van afgestoken vuurwerk. De gemeentelijke diensten konden vervolgens (op kosten van de belastingbetaler) uitrukken om de rommel van iemand anders op te kuisen. Een vuurwerkverbod voorkomt dat.

 

Wat zijn de argumenten om het afsteken van vuurwerk toe te laten?

Traditie

Het is een traditie die we al jaren doen en tradities moeten in ere worden gehouden. Bovendien vinden sommige mensen het gewoon ook heel fijn om vuurwerk af te steken. Het doet hun ook denken aan hun jeugdjaren toen ze de “kwajongen” uithingen. 

Vrijheid

Sommige mensen worden niet graag beperkt in hun vrijheid. Ze huldigen het principe van “vrijheid blijheid” en vinden dat de overheid hun nu al te veel regeltjes oplegt. Een verbod op vuurwerk is dan een zoveelste beperking op hun vrijheid en dat willen ze niet.