Lopende inspraaktrajecten

Kom naar het 1ste Forum voor Vrije Tijd en Welzijn

Beschrijving

Het Forum is een netwerkmoment met een gevarieerd programma over interessante vrijetijds- en welzijnsthema’s. Je mag boeiende lezingen, nuttige workshops en inspiratievolle rondetafelgesprekken verwachten. Daarnaast legt het Forum je een aantal projecten voor waarop je advies kan verlenen.

Ga naar het Forum