home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek de prioriteitenlijst

Prioriteitenlijst

Wat is het Praat- en Denkcafé?

Praat- en Denkcafé

Foto's

Bekijk ze hier

Adviesraad Vrije Tijd en Welzijn overhandigt memorandum aan beleidsmensen

22-05-2024

De gemeentelijke adviesraad Vrije Tijd en Welzijn stelde onlangs een memorandum van suggesties en eisen op en overhandigde dat woensdag 22 mei aan de afgevaardigden van de politieke fracties die thans zetelen in de gemeenteraad. Bedoeling is dat deze dit opnemen in hun verkiezingsprogramma en er nadien ook werk van maken.

Maria Van Reymersdaal voerde het woord namens de adviesraad Vrije Tijd en Welzijn, waarbij ze toelichte op welke manier het memorandum tot stand kwam. “Op 15 april hebben we een praat- en denkcafé georganiseerd waarbij we de bevolking en verenigingen uitgenodigd hadden om mee te denken en mee te dromen over hoe ze de vrije tijdsinvulling in 2030 in Lanaken willen beleven. 45 belangstellenden namen deel, waarbij uit de 107 ideeën uiteindelijk een prioriteitenlijst van suggesties en eisen werd opgesteld.”

Die lijst werd nu overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de diverse politieke fracties met de bedoeling ze mee te nemen in hun verkiezingsprogramma van oktober ‘24. Al de partijen waren aanwezig, enkel het Vlaams Belang was er niet. Marc Coolen, voorzitter van atletiekclub Atla en lid van de Kernraad, lichtte beknopt het memorandum toe. “De verenigingen dringen aan op een meer gebruiksvriendelijke administratie, betere communicatie vanuit de gemeente - ook voor de digibeten, en een betere ondersteuning bij activiteiten. Ze willen ook graag een beter onderling contact - iets dat wegviel sedert de ontbinding van onder meer de cultuur- en sportraad - en ook een hechtere band met de gemeentediensten. Daarbij moet het bestaan en de rol van de participatieambtenaar en het participatiekanaal ‘De Stem van L’ veel beter gepromoot worden. Gevraagd wordt ook dat de adviesraad sneller en vooraf betrokken wordt bij het beleid en de besluitvorming. Extra aandacht moet eveneens gaan naar het openstellen en de toegankelijkheid van publieke gebouwen, met inbegrip van de kerken. Ten slotte mag het toerisme een supplementaire boost krijgen - in de eerste plaats naar de eigen inwoners, net zoals de promotie van heel het vrijetijdsgebeuren bij de jongeren.”

“Het is duidelijk dat onze vrije tijd niet stilstaat maar een levend organisme is dat evolueert met de tijd en in interactie is met verschillende leeftijden en culturen. Het is van vitaal belang dat we blijven streven naar een inclusieve samenleving waarin alle stemmen gehoord worden en waar respect en diversiteit centraal staan”, besluit de raad.

 

artikel HBVL

Meer nieuws & activiteiten

Bekijk de foto's

Bekijk de foto's