Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuwe parkeerregels in Oud-Rekem vanaf 1 september 2022

03-05-2022

Sinds het najaar van 2020 hebben we samen onderzocht hoe we in de toekomst gaan parkeren in Oud-Rekem. Het gemeentebestuur nam dit initiatief omdat de bewonersparkeerkaarten aan hernieuwing toe zijn en om de heraanleg van de hoofdstraten in te plannen.

Jammer genoeg hebben we allemaal geduld moeten uitoefenen omdat de coronamaatregelen niet altijd toelieten om groepen mensen samen te brengen. Het is toch 2 keer gelukt om samen te onderzoeken hoe we parkeren kunnen verzoenen met rustig, veilig en mooi samenleven in een historisch gebied.

In de tussentijd hebben gemeentelijke diensten veld- en studiewerk verricht om de mogelijkheden te onderzoeken. We keken samen naar heel wat verschillende scenario's. Het was voor iedereen duidelijk dat er geen ideale oplossing is. Intussen heeft het College van Burgemeester en Schepenen op basis van het materiaal dat verzameld werd een beslissing genomen.

Vanaf 1 september 2022 wijzigen de parkeerregels in Oud-Rekem:

Elk huisnummer krijgt één bewonerskaart, met uitzondering van de appartementen op Groenplaats 8-14. Deze appartementen hebben geen recht op een bewonerskaart, zoals gespecifieerd in de bouwvergunning. De gehele kern van Oud-Rekem (vanaf Paterstraat 41 t.e.m. de kruising Kanaalstraat x Oude God x Kanaal) wordt blauwe zone, waar op de voorziene parkeerplaatsen maximum 30 min (24/24 7/7) geparkeerd kan worden. Volgende uitzonderingen worden op deze tijdslimiet toegestaan: Parkeerplaatsen op de Groenplaats Parkeerplaatsen op de plaats van de zomerterrassen, énkel in de winterperiode indien er geen terrassen zijn Binnen deze zone gelden deze tijdsbeperkingen niet voor bewoners, mits voorlegging van de bewonerskaart Op de Groenplaats worden 10 parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners. Laden en lossen blijft overal mogelijk, alsook parkeren op het eigen terrein. Extra parkeermogelijkheden binnen en buiten het centrum zullen verder onderzocht worden. Bij de uitwerking van de plannen van heraanleg van de Paterstraat/Herenstraat en de Groenplaats wordt er in het ontwerp rekening gehouden met deze beslissing. De geplande uitrol van de mobiliteitsingrepen van dit besluit wordt geschat in september 2022.

In september 2023 (na 1 jaar) zullen we de gewijzigde parkeerregels in Oud-Rekem evalueren met de buurt, het parkeerbedrijf, en de gemeentelijke diensten.

Voor meer informatie over deze nieuwe regeling kan u terecht:

Pagina "Veel gestelde vragen" Voor overige vragen kan u terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@lanaken.be Tijdens het vragenuurtje op zaterdag 14 mei 2022 tussen 9u en 10u in de Museumkerk op de Groenplaats, u kan vrij binnenlopen wanneer het u past.

We hopen na de feestdagen terug samen met jullie aan tafel te kunnen zitten

22-11-2020

Omwille van de nog steeds verstrengde maatregelen in kader van de bestrijding van het covid-19 virus, zijn we ook genoodzaakt onze de reeds verplaatste tweede samenkomst op dinsdag 24 november 2020 uit te stellen. We hebben hard gezocht naar alternatieven om dit eventueel toch digitaal door te laten gaan, maar zijn hierbij helaas tot het besluit gekomen dat daarmee te veel interactie en informatie verloren zouden gaan.

Maar geen reden tot paniek! We zijn ondertussen nog steeds bezig met de verschillende proeven en testen op het terrein, om dan volgende keer samen te komen en dan verder te zetten waarmee we in september geëindigd zijn!

Omdat we voorlopig nog geen nieuwe datum kunnen inplannen en liever ook even wachten tot versoepelingen (hopelijk na de feestdagen) hebben we wel gezocht naar andere toffe interactieve manieren om in contact met jullie te blijven.

Hoe blijven we met elkaar in contact?

We gaan de ramen van het oude VVV-kantoor blijven gebruiken om regelmatig updates of andere info te delen. We gaan ons nieuwe digitale platform ‘De stem van L’ gebruiken om de stand van zaken met jullie te delen: www.destemvanL.be

Samen hopen we dan na de feestdagen snel samen met jullie terug aan tafel te kunnen zitten om verder te werken aan dit boeiende project. Want ook wij vinden het heel vervelend dat het nu even op pauze staat.

Jullie grootste vraag op dit moment is waarschijnlijk: wat met onze bewonerskaarten die in december komen te vervallen?
Hier hebben wij het volgende antwoord op: we gaan de huidige kaarten verlengen tot de uitkomst van dit traject gekend is en goedgekeurd door het college.
Wat moet ik dan doen met mijn kaart? Hoe kan ik mijn kaart verlengen? Alle concrete info hierover ontvangen jullie weldra in een afzonderlijke brief van de gemeente samen met het parkeerbedrijf. We trachten met deze verlenging de administratieve lasten en kopzorgen voor jullie tot het minimum te beperken!

Hou het veilig en blijf gezond!
Namens het ‘Maak Oud-Rekem mee’-team

Meer nieuws & activiteiten

Maak jij Oud-Rekem mee?

Lees de verslagen