Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Vlaanderen investeert 153 miljoen euro in 175 extra rioleringsprojecten

22-04-2024

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 153 miljoen euro in maar liefst 175 rioleringsprojecten en 758 individuele zuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen. De financiële steun is vooral gericht om de waterkwaliteit in Vlaanderen zo snel mogelijk te verbeteren en de rioleringsgraad te verhogen. “Onze waterkwaliteit kan en moet beter. Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat Vlaanderen dit jaar 25% extra investeert om de zuiveringsgraad van het afvalwater op te krikken”, zegt minister Demir.

Houterstraat, Driebunders, Vlootgracht, Dorpsstraat, Rozenwei kunnen op centen rekenen van de minister, bijna 1,3 miljoen euro .

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 153 miljoen euro vrij, 25% dan de reguliere 122 miljoen euro per jaar. Maar liefst 175 projecten krijgen in totaal een subsidie van 151,9 miljoen euro, goed voor een totaalinvestering van 331 miljoen euro.

De meeste investeringen zullen gaan naar de uitbouw van rioleringen, maar er werd ook 1,4 miljoen euro voorzien voor 758 individuele zuiveringsinstallaties (IBA). Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen kwamen niet in aanmerking. Dat heeft tot gevolg dat het milieurendement van de investeringen erg hoog ligt. Het afvalwater van ongeveer 17.000 Vlamingen of 7.400 gezinnen zal bijkomend gezuiverd worden.

In de provincie Antwerpen gaat het over 41 rioleringsprojecten en 49 IBA’s voor een totaalbedrag van 29,3 miljoen euro In de provincie Limburg gaat  het over 35 rioleringsprojecten en 27 IBA’s voor een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro In de provincie Oost-Vlaanderen gaat het over 21 rioleringsprojecten en 226 IBA’s voor een totaalbedrag van 20,3 miljoen euro In de provincie Vlaams-Brabant gaat het over 54 rioleringsprojecten en 95 IBA’s voor een totaalbedrag van 43,5 miljoen euro In de provincie West-Vlaanderen gaat het over 24 rioleringsprojecten en 361 IBA’s voor een totaalbedrag van 18,5 miljoen euro

“Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren. Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die we daarvoor uittrokken de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog”, besluit minister Demir. 

Sinds het aantreden van Demir werd vanuit de Vlaamse begroting 1,3 miljard euro geïnvesteerd in lokale en bovenlokale rioleringen die de riolerings- en zuiveringsgraad verhogen. Als de beleidsambities van de vorige regeringen ongewijzigd waren verdergezet, zou dit slechts 985 miljoen euro zijn geweest. Ze realiseerde dus een stijging van bijna 32%.

Als bijlage de totale projectlijsten.

Rioleringsprojecten

Rijlabels

Geraamd subsidiebedrag

Aantal

Antwerpen

29.264.357,90

41

Limburg

41.486.201,25

35

Oost-Vlaanderen

19.996.240,50

21

Vlaams-Brabant

43.319.356,83

54

West-Vlaanderen

17.888.309,30

24

Eindtotaal

151.954.465,77

175

 

IBA’s

Rijlabels

subsidiebedrag

aantal IBA's

Antwerpen

87.500

49

Limburg

52.500

27

Oost-Vlaanderen

409.500

226

Vlaams-Brabant

168.000

95

West-Vlaanderen

633.500

361

Eindtotaal

1.351.000

758

Meer nieuws & activiteiten

Vragen of opmerkingen?

Stuur een mail