Dien je voorstel in

Houterstraat Gellik

Dit project bestaat uit volgende stappen:

Stemmen inwoners Houterstraat

Van 9 juni t/m 26 juni 2022

Indien positief: bevraging inwoners Gellik

Tot eind augustus 2022

Terugkoppeling + brief aan inwoners Gellik

Begin oktober 2022