MiNa-raad zet de trage wegen op kaart

De gemeente en de MiNa-raad zijn in het najaar van 2020 gestart met een grootschalig inventarisatieproject met als doel de trage wegen in en rond de woonkernen in kaart te brengen. Het doel is om deze paden en wegen in de toekomst sterker in te zetten als netwerk voor wandelaars en fietsers.

Trage wegen worden vandaag al door veel inwoners gebruikt. Het zijn bijvoorbeeld doorsteekjes in een wijk of een fietsverbinding langs het kanaal maar zeker ook de vele bospaden, veldwegen of oude kerkwegels. Langs trage wegen kunnen we ons aangenaam, onbezorgd en op een gezonde manier verplaatsen. Bovendien zijn het plekken waar kinderen spelen en bewoners tot rust komen, sporten of de natuur verkennen.

Samen met enthousiaste inwoners hebben we alle trage wegen in Lanaken, Gellik, Smeermaas, Neerharen en Rekem geïnventariseerd. De trage wegen in Veldwezelt en Kesselt werden reeds eerder in kaart gebracht.

Trage Wegen vzw gaat nu aan de slag met de verzamelde gegevens. Zij werkt eind dit jaar een tragewegenplan uit.