In 2021 start het L-budget in Neerharen en Rekem

Het gemeentebestuur wil graag een beleid voeren dat zoveel mogelijk gedragen wordt door de Lanakenaren. We ervaren immers dat er heel wat goede ideeën leven, maar vaak ontbreken de middelen en de extra 'know how' om die plannen ook echt uit te voeren. Het L-budget geeft Lanakenaren de kans om een voorstel in te dienen én te realiseren.

We starten in 2021 in Neerharen en Rekem. Het voorziene budget is 17.500 euro per deelgemeente. Ook inwoners van andere deelgemeenten mogen ideeën indienen. Zolang de voorstellen maar betrekking hebben tot Neerharen of Rekem. Tijdens de stemronde mogen inwoners van Neerharen en Rekem hun stem uitbrengen. In 2022 komt het L-budget naar Veldwezelt, Kesselt en Gellik. En in 2023 zijn Smeermaas, Briegden en Lanaken aan de beurt.

Bekijk het filmpje op "Wat is het L-budget"