Wat doet de Gecoro?

De GECORO adviseert het college of de gemeenteraad omtrent het ruimtelijk beleid van de gemeente Lanaken.

De voornaamste taken van de GECORO liggen op vlak van planning, zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen.  Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies.